Träffa en förebildscoach

Har du nyligen fått en ryggmärgsskada? I så fall är det ofta mycket som känns nytt och kanske svårt.

Många som har varit i en liknande situation som du är i nu berättar om att de fick bra stöd på sjukhuset, och hade kanske tur att få träffa en uppsökare från RG Aktiv Rehabilitering. De berättar också att många nya frågor uppstod efter hemkomsten. Vi vill då kunna erbjuda dig möjligheten att träffa en förebildscoach.

Dessa är nu under utbildning och kommer att finnas tillgängliga våren 2021. En förebildscoach är en person som själv har levt med en ryggmärgsskada i minst två år, och som vill ge stöd och råd till dig som är nyskadad.

Förebildscoacher inspirerar, motiverar och visar på möjliga vägar framåt.

Hur är det att träffa en förebildscoach?

Du matchas ihop med en förebildscoach baserat på kriterier som du tycker är viktiga. Det kan vara liknande livssituation eller gemensamma intressen, liknande skade- och funktionsnivå samt ålder och kön.

Du träffar förebildscoachen fyra gånger. Första gången bestämmer du vilket eller vilka mål du vill arbeta med, tillsammans med förebildscoachen. De nästföljande två träffarna får du råd och stöd i ditt arbete mot målen. Fjärde gången utvärderar ni hur det har gått.

Våra förebildscoacher bor runt om i västra Sverige, så mötena kan ske både digitalt och fysisk, beroende på avstånd och vad ni kommer överens om.

Två personer i rullstol som samtalar utomhusFotograf: Yvonne Svensson, RG Aktiv Rehabilitering

Intressanmälan

Om du är intresserad av att veta mer så kan du fylla i den här intressanmälan. Då hör vi av oss i vår, när de första förebildscoacherna har gått utbildningen och är redo att träffa dig. Om du vill komma i kontakt med oss innan dess kan du mejla oss.

Träffa en förebildscoach

  • Känns det exempelvis viktigt med en liknande skadenivå, ålder eller intressen?

Vem ligger bakom förebildscoachprojektet?

Förebildscoachprojektet är ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP, Personskadeförbundet RTP Göteborgs lokalförening, RG Aktiv Rehabilitering och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Projektet är ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP, Personskadeförbundet RTP Göteborgs lokalförening, RG Aktiv Rehabilitering och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg