Forskning

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg arbetar för att utveckla och sprida kunskap mellan personer med ryggmärgsskada, forskare och personer som arbetar inom vård och rehabilitering.

På den här sidan hittar du en samling med forskare som forskar om ryggmärgsskador, och en samling med evidensbaserade riktlinjer.