Ett kunskapscentrum som utvecklar och sprider kunskap om ryggmärgsskador

Kurser och annan kunskapande verksamhet

Vi arrangerar kurser och träffar för alla som är intresserade av ryggmärgsskador. I första hand du som själv har en ryggmärgsskada, och i andra hand familj, vänner och kolleger till personer som har en ryggmärgsskada eller du som arbetar som assistent eller i vården.

Vi ger däremot ingen vård och tar inte emot några patienter, utan vi ser kunskap som ett komplement till rehabilitering och vård.

Kunskap formar livet

Vi ser kunskap som ett redskap. Hos oss kan du som har en ryggmärgsskada få – eller skapa egna – redskap som du kan använda för att forma ditt liv, hitta lösningar på problem du möter i din vardag eller undvika komplikationer. På våra kurser och träffar kan du lära dig nya saker, diskutera dina erfarenheter och dela med dig av din kunskap.

Styrgruppen sätter målen för centrumet

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg har en styrgrupp som beslutar om den långsiktiga verksamheten och som sätter mål och ramar för projektet.

Tio personer från styrgruppen framför kanalen vid Fiskkyrkan i Göteborg
Stående från vänster: Margita Björklund, ordförande. Agneta Holmäng, professor vid Sahlgrenska akademin. Åsa Lundgren Nilsson, verksamhetschef för neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jonas Andersson, regionråd ansvarig för sjukvårdsfrågorna i Västra Götalandsregionen (slutade 2021). Tiina Rekand, gästprofessor i neurologisk rehabilitering. Goran Delic, förvaltningschef för psykiatrin i Halland (slutade 2022). Annika Stjernberg, sekreterare (slutade 2020). Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor vid sektionen för klinisk neurovetenskap.

Sittande från vänster: Gunilla Åhrén, projektledare. Mona Fritzson, representant för Personskadeförbundet RTP och RG Aktiv Rehabilitering.

På bilden saknas Anders Danielsson, jurist och f.d. landshövding i Västra Götalands län, Marie-Louise Hänel Sandström, riksdagsledamot från Göteborg, Pär Lundqvist, regionråd ansvarig för sjukvårdsfrågorna i Västra Götalandsregionen och Maria Taranger, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Samarbeten säkrar kunskap från olika källor

För att utveckla och sprida kunskap som handlar om, och når, så många som möjligt samarbetar Ryggmärgsskadecentrum med intresseorganisationer, vården och deras organisationer samt akademin, både i Sverige och internationellt . Vi samarbetar också med näringslivet, beslutsfattare och myndigheter för att skapa bättre förutsättningar för personer med ryggmärgsskada.

Ledningsgrupp

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Professor och överläkare
ks.sunnerhagen@neuro.gu.se

Åsa Lundgren Nilsson

Verksamhetschef för neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent
asa.c.nilsson@vgregion.se