Utbildningar

På Ryggmärgsskadecentrum kan du gå kurser som ger dig grundläggande kunskaper om ryggmärgsskador, och mer specialiserade kurser om saker som kan vara av särskilt intresse, till exempel assisterad andning eller trycksår.

Kurser för alla med intresse för ryggmärgsskador

Många av kurserna som finns här under är öppna för alla som vill lära sig mer om ryggmärgsskador.

Om en kurs bara är öppen för en viss målgrupp så står det på kurssidan. Där hittar du också all annan information om kursen.

Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina

De som undervisar på våra kurser är sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare och forskare, har själva levt länge med en ryggmärgsskada, eller både och.

Som deltagare får du alltid utrymme att ställa frågor och dela med dig av dina erfarenheter.