Det här är en kurs för team av läkare, fysioterapeuter och andra som arbetar med specialiserad ryggmärgsskaderehabilitering i de nordiska länderna. Kursen går på Göteborgs universitet, är på avancerad nivå och ger deltagarna 7,5 högskolepoäng.

Under kursen utgår teamen från patientfall de väljer själva och kursspråket är engelska. Teamen som går kursen måste bestå av minst två personer, och alla i teamet bör ha minst två års erfarenhet av arbete med ryggmärgsskaderehabilitering.

Kursen började den 22 oktober och håller på till maj 2019. Det är 54 deltagare i tolv team som går den. Anmälningstiden har gått ut.