Livsstilsapp för personer som använder rullstol

Fysioterapeuten Tobias Holmlund har forskat på hur träning och vardagsaktiviteter påverkar personer med kompletta ryggmärgsskadors energiomsättning, syreupptag och hjärtfrekvens.

Med hjälp av data från sin forskning kommer Tobias att utveckla en livsstilsapp för rullstolsanvändare som har en ryggmärgsskada, tillsammans med Ryggmärgsskadecentrum Göteborg och Appademin på Göteborgs universitet.

Porträtt av Tobias
Fotograf: Tobias Holmlund

Varför behövs appen?

De vanligaste tränings- eller aktivitetsapparna fungerar inte så bra för personer med nedsatt rörelseförmåga, då de ofta är skapade utifrån hur kroppar med full rörelseförmåga fungerar.

Därför kan det vara svårt att få intressant information om vad träningen har för effekter för andra, till exempel rullstolsanvändare som har en ryggmärgsskada.

Apparna kan mäta fel sorts rörelser, räkna energiförbränning baserat på fullt fungerande muskler eller lägga för stort fokus på pulsreglering – funktioner som kan vara nedsatta.

Vill du vara med och testa appen?

Under våren 2022 hoppas vi kunna ta fram en första version av livsstilsappen. Vill du vara med och testa och utvärdera den?

Mejla oss, så hör vi av oss när appen är redo att för testning.