Webbinarier

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg direktsänder ett webbinarium ungefär var tredje månad, om något som är relevant för personer med ryggmärgsskada. Du kan se direktsändningen här på sidan.

Om du skrollar ner en bit på sidan kan du se inspelningar från alla våra tidigare webbinarier.

Inspelningarna läggs upp någon eller några dagar efter livesändningarna.

Har du tips till framtida webbinarium?

Skicka gärna in tips på ämnen som du vill veta mer om, eller föreläsare du vill ska hålla ett webbinarium!

Mejla hej@ryggmargsskadecentrum

Webbinarium om smärta

Sänds här på sidan torsdag den 21 november klockan 18

Många som har en ryggmärgsskada lever med smärta. Den kan bero antingen på skadan i sig, eller på att kroppen till exempel belastas annorlunda efter skadan.

Det finns många olika sätt att behandla smärta: fysisk aktivitet, läkemedel, elektrisk nervstimulering och kognitiv beteendeterapi, för att nämna några.

I november kommer Cecilia Norrbrink att prata om vad smärta är, och om hur både vården och en själv kan hantera och behandla smärta.

Hon kommer också att prata om forskningsläget när det gäller smärta, ett område hon själv forskat inom i tjugo år.

Cecilia är fysioterapeut och docent i rehabiliteringsmedicin vid Karolinska Institutet.

Skicka in din fråga om smärta, smärtbehandling eller -forskning!

Cecilia Norrbrink forskar om ryggmärgsskaderelaterad neuropatisk smärta och undervisar i smärta och akupunktur.

Hon har också skrivit böcker: en lärobok om smärta för vårdpersonal och en handbok om ryggmärgsskaderelaterad smärta för patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Webbinarium om föräldraskap vid ryggmärgsskada

Våren 2020

Erika Nilsson och Nora Sandholdt

Att skaffa barn innebär stora omställningar i alla familjer. Om en av föräldrarna dessutom har en ryggmärgsskada uppstår många frågor som kan vara svåra att hitta svar på.

Därför startades Mamma pappa lam, ett projekt av och för föräldrar och blivande föräldrar som har en ryggmärgsskada. Projektet drivs av stiftelsen Spinalis.

projektets webbplats finns tips och information om fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap. Medarbetarna håller också föreläsningar för personer med ryggmärgsskada, anhöriga samt vårdpersonal.

Webbinariet skulle ha sänts den 23 september 2019, men har blivit flyttat till våren 2020. Vilket datum det blir är ännu inte bestämt, men det är Erika Nilsson och Nora Sandholdt som kommer vara med.

Skicka gärna in frågor om fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap redan nu!

Tidigare webbinarium

Forming strong bonds between consumers, clinicians and researchers – John Chernesky and Lisa Harvey

Den 29 maj 2019 diskuterade John Chernesky och Lisa Harvey hur vi kan knyta starkare band mellan personer som har personlig erfarenhet av ryggmärgsskada, forskare och kliniker.

John Chernesky arbetar med just detta som ansvarig för Consumer Engagement på kanadensiska Rick Hansen Institute och har själv en ryggmärgsskada. Lisa Harvey är professor och fysioterapeut och har forskat på området i många år.

Webbinariet är på engelska.

This webinar aired on 3 June 2019 and features John Chernesky and Lisa Harvey, who discuss how we can form stronger bonds between consumers, clinicians and researchers

John Chernesky is the Consumer Engagement Lead at the Rick Hansen Institute and the Vice-president of the North American Spinal Cord Injury Consortium.

Lisa Harvey is a Physiotherapist and a Professor at the University of Sydney School of Medicine.

Skadepanorama – Nina Muhonen, Paul Jensen och Sebastian Westin-Viippola

Den 2 april 2019 pratade Nina Muhonen, Paul Jensen och Sebastian Westin-Viippola om sina upplevelser av att leva med ryggmärgsskada: likheter och olikheter mellan olika skadenivåer, utmaningar och möjligheter.

Att åldras hälsosamt med ryggmärgsskada – Sophie Jörgensen och Ulrica Lundström

Den 10 december 2018 presenterade läkaren Sophie Jörgensen och arbetsterapeuten Ulrica Lundström olika möjligheter att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande efter en ryggmärgsskada.

Både Sophie och Ulrica är forskare, och under webbinariet utgick de dels från sin egen forskning, dels från annan ny forskning – både svensk och internationell. Läs mer om dem på vår forskningssida.

Bot eller bättring – Richard Levi

På världsdagen för ryggmärgsskada (World SCI Day) den 5 september 2018 sände vi ett webbinarium om läget i ryggmärgsskadeforskningen 2018.

I webbinariet samtalar Richard Levi och Gunilla Åhrén om bot, behandling och rehabilitering: är de varandras motsatser eller kompletterar de varann?

Richard är neurolog och professor i rehabiliteringsmedicin på Linköpings universitet och Gunilla är projektledare på Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.