Webbinarier

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg direktsänder ett webbinarium några gånger per år, om något som är relevant för personer med ryggmärgsskada. Du kan se direktsändningarna här på sidan.

Om du skrollar ner en bit på sidan kan du se inspelningar från alla våra tidigare webbinarier.

Inspelningarna läggs upp någon eller några dagar efter livesändningarna.

Har du tips till framtida webbinarium?

Skicka gärna in tips på ämnen som du vill veta mer om, eller föreläsare du vill ska hålla ett webbinarium!

Mejla hej@ryggmargsskadecentrum

Webbinarium om föräldraskap vid ryggmärgsskada

När covid 19-situationen tillåter

Erika Nilsson och Nora Sandholdt

Att skaffa barn innebär stora omställningar i alla familjer. Om en förälder dessutom har en ryggmärgsskada uppstår många frågor som kan vara svåra att hitta svar på.

Därför startades Mamma pappa lam, ett projekt av och för föräldrar och blivande föräldrar som har en ryggmärgsskada. Projektet drivs av stiftelsen Spinalis.

projektets webbplats finns tips och information om fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap. Medarbetarna håller också föreläsningar för personer med ryggmärgsskada, anhöriga samt vårdpersonal.

Två av dem – Erika Nilsson och Nora Sandholdt – kommer att vara med i ett webbinarium när  covid 19-situationen tillåter. Webbinariet kommer att sändas här på sidan. 

Skicka gärna in frågor om fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap redan nu!

Tidigare webbinarium

Neuropatisk smärta – Cecilia Norrbrink

Den 21 november 2019 pratade docent och fysioterapeut Cecilia Norrbrink om vad smärta är, med särskilt fokus på neuropatisk smärta och hur den kan behandlas och hanteras.

Forming strong bonds between consumers, clinicians and researchers – John Chernesky and Lisa Harvey

Den 29 maj 2019 diskuterade John Chernesky och Lisa Harvey hur vi kan knyta starkare band mellan personer som har personlig erfarenhet av ryggmärgsskada, forskare och kliniker.

John Chernesky arbetar med just detta som ansvarig för Consumer Engagement på kanadensiska Rick Hansen Institute och har själv en ryggmärgsskada. Lisa Harvey är professor och fysioterapeut och har forskat på området i många år.

Webbinariet är på engelska.

This webinar aired on 3 June 2019 and features John Chernesky and Lisa Harvey, who discuss how we can form stronger bonds between consumers, clinicians and researchers

John Chernesky is the Consumer Engagement Lead at the Rick Hansen Institute and the Vice-president of the North American Spinal Cord Injury Consortium.

Lisa Harvey is a Physiotherapist and a Professor at the University of Sydney School of Medicine.

Skadepanorama – Nina Muhonen, Paul Jensen och Sebastian Westin-Viippola

Den 2 april 2019 pratade Nina Muhonen, Paul Jensen och Sebastian Westin-Viippola om sina upplevelser av att leva med ryggmärgsskada: likheter och olikheter mellan olika skadenivåer, utmaningar och möjligheter.

Att åldras hälsosamt med ryggmärgsskada – Sophie Jörgensen och Ulrica Lundström

Den 10 december 2018 presenterade läkaren Sophie Jörgensen och arbetsterapeuten Ulrica Lundström olika möjligheter att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande efter en ryggmärgsskada.

Både Sophie och Ulrica är forskare, och under webbinariet utgick de dels från sin egen forskning, dels från annan ny forskning – både svensk och internationell. Läs mer om dem på vår forskningssida.

Bot eller bättring – Richard Levi

På världsdagen för ryggmärgsskada (World SCI Day) den 5 september 2018 sände vi ett webbinarium om läget i ryggmärgsskadeforskningen 2018.

I webbinariet samtalar Richard Levi och Gunilla Åhrén om bot, behandling och rehabilitering: är de varandras motsatser eller kompletterar de varann?

Richard är neurolog och professor i rehabiliteringsmedicin på Linköpings universitet och Gunilla är projektledare på Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.