Nascir – Nordisk avancerad ryggmärgsskaderehabilitering

Den här kursen kallas Nascir och är en uppdragsutbildning för team av arbets- och fysioterapeuter, kuratorer, läkare, rehabinstruktörer, sjuksköterskor och andra som arbetar med specialiserad ryggmärgsskaderehabilitering i något av de nordiska länderna. Teamen som går kursen måste bestå av minst två personer, och alla i teamet bör ha minst två års erfarenhet av arbete med ryggmärgsskaderehabilitering.

Under kursen får deltagarna fördjupa sin kunskap i områden de väljer själva efter givna patientfall. Teamen paras ihop två och två och gör ett förbättringsarbete åt partnerteamet.

Kursen går på Göteborgs universitet, är på avancerad nivå och ger deltagarna 7,5 högskolepoäng. Kursspråk är engelska.

Läs mer och ansök senast den 30 november 2021 via institutionens webbplats.