Invigning av Ryggmärgsskadecentrum Göteborg

Vår verksamhet har kommit igång, och vi fortsätter att utveckla metoder för att öka kunskapen om ryggmärgsskador i Sverige.

Detta vill vi fira med samarbetspartners, kollegor, vänner och bekanta inom forskning och klinik, politik, näringsliv, funktionshinderrörelsen och naturligtvis personer med ryggmärgsskada och deras närstående.

Det skulle glädja oss om du kommer på invigningen!

O.s.a. senast den 5 maj här nedanför. Bjud gärna med intresserade kollegor och vänner, och be dem då att också o.s.a.

Datum och tid

Måndag den 3 juni 2019, klockan 12–17.30

Plats

Palmstedtsalen, Chalmers (huvudentrén)
Chalmersplatsen 1, Göteborg

Program

12.00       Registrering och mingel med lättare förtäring

13.00       Invigningstalare:

  • Agneta Holmäng, dekanus och ledamot i styrgruppen
  • Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Stenastiftelsen
  • officiell invigningstalare.

13.30        John Chernesky, Lead of Consumer Engagement, Rick Hansen Institute, Kanada

14.00        Paus

14.15        Föreläsningar om Empowerment:

  • Christian Wass, föreläsare, inspiratör och författare
  • Claes Hultling, M.D. Ph.D. och professor
  • Anders Westgerd, verksamhetsledare för GIL.

16.00        Mingel med dryck och plockmat

Ryggmärgsskadecentrum Göteborgs invigning den 3 juni 2019

  • Det här behöver vi veta för att kunna möblera salen vi ska vara i.

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg är ett kompetenscentrum som drivs av Göteborgs universitet i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset tack vare en stor donation från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Vi driver olika utbildnings- och forskningsprojekt för att öka kunskapsnivån bland personer med ryggmärgsskador och alla som på något sätt jobbar med eller har intresse av ryggmärgsskador.