Hälsosamtalet: hälsofrämjande arbetssätt

Det här är en kurs för dig som arbetar med neurologisk rehabilitering, är intresserad av hälsa och livsstil samt vill arbeta på just din patientgrupps särskilda utmaningar på hälsoområdet.

På kursen får du kunskaper om hälsofrämjande aktiviteter som du kan använda i olika rehabiliteringsprogram, bland annat. Längre ner på sidan hittar du mer information om kursens innehåll.

Inspirera patienter att öka sitt välbefinnande

Du som arbetar med rehabilitering eller vård har möjligheten att inspirera dina patienter att öka sina kunskaper om levnadsvanornas betydelse för mentalt och fysiskt välbefinnande – att arbeta hälsofrämjande.

Ett sätt att göra det på är genom att fokusera på det friska hos varje patient.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder betonar särskilt åtgärder för att förbättra levnadsvanor hos personer i ett redan sårbart tillstånd – och dit räknas personer med neurologisk skada och sjukdom.

Tre dagar av teori, praktik och material att ta med till din arbetsplats

Kursen är tre dagar lång och hålls på Rehab Station Stockholm. Den innehåller såväl teoretiska som praktiska moment.

Efter att ha gått kursen kommer du att

 • ha grundläggande kunskaper om hur du kan genomföra och implementera olika hälsofrämjande aktiviteter
 • kunna tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, med anpassning till din patientgrupp och klinik
 • ha underlag du kan använda när du håller enklare patientföreläsningar om hälsa och livsstil.

Programpunkter

 • Levnadsvanor och hälsa med särskild inriktning personer med neurologisk funktionsnedsättning.
 • Sekundära komplikationers koppling till kostvanor, vikt och livsstil.
 • Evidensbaserade metoder att motivera och främja hälsa.
 • Tarmflora och näringslära med specifika rekommendationer för personer med ryggmärgsskada, MS eller stroke.
 • Överviktsprevention samt metoder för viktminskning.
 • Diagnosspecifika rekommendationer för fysisk aktivitet, tobak och alkohol.
 • Workshop – patientfall.
 • Workshop – att komma igång, implementera program och sätta visioner för framtiden.

Anmälan

Anmälan är stängd.

När?

20–22 januari 2020.

Innan kursen börjar förväntas du förbereda dig genom att läsa några texter som du får på mejl.

Var?

Rehab Station Stockholm, Gustav III:s Boulevard 23, Frösunda, Solna.

Pris

6 780 kr per deltagare, exklusive moms.

I priset ingår fika med smörgås den första kursdagen, broschyrer med patientinformation om kost och vikt samt ett usb-minne med Spinalis Hälsonavigators olika hälsoverktyg.

Antal deltagare

8–12 personer

Kursledare

Anna-Carin Lagerström, leg. fysioterapeut MSc, hälsopedagog, kostrådgivare och utvecklingsansvarig för Spinalis Hälsonavigator.

E-postadress: anna-carin@spinalis.se
Telefonnummer: 070-879 04 84

Ladda ner inbjudan [pdf]

 

Ryggmärgskadecentrum Göteborgs logga

 

 

Rehab Station Stockholms logga