Förvärvade ryggmärgsskador

Det här är en uppdragsutbildning för dig som arbetar med vård eller rehabilitering och vill ha fördjupade kunskaper om ryggmärgsskador, såväl i det akuta och rehabiliterande skedet som i det livslånga perspektivet.

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg arrangerar den tillsammans med institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Göteborgs universitet och Utvecklingsenheten, Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kort om kursen

Uppdragsutbildningen ger dig 7,5 högskolepoäng och är på avancerad nivå.

Kurskod: MNV238.

Preliminära kursdagar: 9–11 september, 2–4 oktober, 12–13 november och 3–4 december.

Kurslokal: Sahlgrenska sjukhuset, Utvecklingsenheten, Per Dubbsgatan 14, våning 5–6.

Kostnad: 11 000 kronor per person.

Anmälan, kursplan och annan information finns på Göteborgs universitets webbplats.

Kursens innehåll

Under uppdragsutbildningen utgår du och de andra deltagarna från patientfall från era egna verksamheter, interprofessionellt teamperspektiv och aktuell forskning.

Du får lära dig mer om bland annat

  • anatomi och fysiologi relaterat till symptom, funktion, aktivitet och delaktighet
  • medicinska och rehabiliterande åtgärder
  • omvårdnad och rehabilitering, teoretiska utgångspunkter och interprofessionellt samarbete
  • prevention, uppkomstmekanismer och behandling av komplikationer vid ryggmärgsskada
  • konsekvenser av ryggmärgsskada ur ett individ- och samhällsperspektiv.