Förvärvade ryggmärgsskador

Kursen gick senast hösten 2022. Det är inte bestämt när kursen kommer att gå igen. Mejla gärna uppdragsutbildning@neuro.gu.se och berätta om du är intresserad av att gå kursen.

Detta är en uppdragsutbildning för personer som arbetar med vård eller rehabilitering och vill ha fördjupade kunskaper om ryggmärgsskador, såväl i det akuta och rehabiliterande skedet som i det livslånga perspektivet.

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg arrangerar uppdragsutbildningen tillsammans med institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Göteborgs universitet och Utvecklingsenheten, Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer på Göteborgs universitets webbplats!

Kursens innehåll

Under uppdragsutbildningen utgår deltagarna från patientfall från sina egna verksamheter, interprofessionellt teamperspektiv och aktuell forskning.

Deltagarna får lära sig mer om bland annat

  • anatomi och fysiologi relaterat till symptom, funktion, aktivitet och delaktighet
  • medicinska och rehabiliterande åtgärder
  • omvårdnad och rehabilitering, teoretiska utgångspunkter och interprofessionellt samarbete
  • prevention, uppkomstmekanismer och behandling av komplikationer vid ryggmärgsskada
  • konsekvenser av ryggmärgsskada ur ett individ- och samhällsperspektiv.