Förebildscoacher för personer med ryggmärgsskada

En förebildscoach är en person som själv lever med en ryggmärgsskada, och som gått en förebildscoachutbildning. Genom att använda sin egen erfarenhet stöttar hen en person som nyligen kommit hem från den primära rehabiliteringen.

Tillsammans med förebildscoachen sätter personen mål som hen sedan arbetar med, under ett begränsat antal träffar.

Hjälp oss sprida information om förebildscoacherna!

Du som arbetar inom vården är viktig för att vi ska kunna nå vår målgrupp – personer som nyligen har fått en ryggmärgsskada.

Det är bra om de redan under den primära rehabiliteringen får kunskap om att de har möjlighet att träffa en förebildscoach efter hemkomsten.

Förebildscoach och matchning

En förebildscoach har

  • minst två års erfarenhet av att leva med egen ryggmärgsskada
  • kommit så långt i livet att man själv är beredd att lyssna, inspirera och visa på möjliga vägar framåt
  • sökt till projektet och efter intervju blivit antagen, genomgått och godkänts i projektets utbildning till Förebildscoach
  • ett coachande förhållningssätt gentemot den nyskadade personen.

Personer som vill träffa en förebildscoach matchas i första hand med en förebildscoach utifrån de kriterier och frågor som är viktiga för hen själv, till exempel liknande livssituation, gemensamma intressen, liknande skade- och funktionsnivå eller ålder och kön.

Förebildscoacherna utbildas i början av 2021, och kommer vara redo att ta coachningsuppdrag i vår.

Kontakta Personskadeförbundet RTP för mer information

Karolina Anner, koordinator på Personskadeförbundet RTP
E-post: coaching@rtp.se

Förebildscoachprojektet – ett samarbete

Det är fyra organisationer som står bakom förebildscoachprojektet: Personskadeförbundet RTP:s lokalförening i Göteborg, RG Aktiv Rehabilitering, Ryggmärgsskadecentrum Göteborg och Personskadeförbundet RTP.

De fyra organisationernas loggor