Förebildscoacher för personer med ryggmärgsskada

”På sjukhuset fick jag mycket stöd av teamet omkring, men
efter hemkomsten kom verkligheten i fatt. Jag kände mig
ensam, hade tusen frågor och var vilsen i min nya livssituation.”

Efter en ryggmärgsskada är det ofta mycket som är nytt, både när man kommer hem från sjukhuset och vid förändringar senare i livet. Då kan det vara skönt att träffa någon som upplevt något liknande – en förebildscoach!

Läs mer om att bli eller träffa en förebildscoach här under. Det finns också en sida för dig som arbetar med vård och rehabilitering av personer med ryggmärgsskada.

Förebildscoachprojektet – ett samarbete

Ryggmärgsskadecentrum Göteborgs logotyp