Förebildscoacher för personer med ryggmärgsskada

”På sjukhuset fick jag mycket stöd av teamet omkring, men
efter hemkomsten kom verkligheten i fatt. Jag kände mig
ensam, hade tusen frågor och var vilsen i min nya livssituation.”

Efter en ryggmärgsskada är det ofta mycket som är nytt. När man ligger på sjukhus får man stöd, men när man kommer hem dyker det ofta upp många frågor. Då kan det vara skönt att träffa någon som upplevt något liknande – en förebildscoach!

Läs mer om att bli eller träffa en förebildscoach här under. Det finns också en sida för dig som arbetar med vård och rehabilitering av personer med ryggmärgsskada.

Förebildscoachprojektet – ett samarbete

Ryggmärgsskadecentrum Göteborgs logotyp