Bli förebildscoach!

När man har fått en ryggmärgsskada och ligger på sjukhus får man mycket stöd, men när man kommer hem är det ofta många frågor som dyker upp.

Coachuppdraget

Som förebildscoach kan du som själv lever med en ryggmärgsskada och som har bearbetat din egen resa ge andra stöd i denna nya livssituation.

Genom att använda din egen erfarenhet stöttar du personen att sätta mål, som personen sedan arbetar med, tillsammans med dig under ett begränsat antal träffar. Uppdraget är ideellt.

I möjligaste mån matchas förebildscoacherna med personer som befinner sig i liknande livssituationer, har liknande intressen, har liknande skade- och funktionsnivå samt ålder och kön. Framförallt sker matchningen utifrån de kriterier och frågor som är viktiga för den coachade personen.

Ansökan hösten 2020 är stängd

Hösten 2020 går den första förebildscoachutbildningen i Göteborg. Ansökan om att vara med är stängd, men vi hoppas kunna utbilda fler i framtiden. Du kan skicka in en intresseanmälan om att vara med nästa gång, längre ner på sidan.

Vill du träffa en förebildscoach?

Vill du träffa en förebildscoach så kan du mejla oss, så kontaktar vi dig när våra förebildscoacher börjar bli redo att träffa dig!

Två personer i rullstol som samtalar utomhus

Fotograf: Yvonne Svensson, RG Aktiv Rehabilitering

 

Vem kan bli förebildscoach?

För att kunna bli förebildscoach hösten 2020 ska du ha haft en ryggmärgsskada i minst två år, bo i Västra Götaland och känna att du lever ett aktivt och meningsfullt liv.

Vi letar efter förebildscoacher med olika bakgrund och personligheter, men det är viktigt att du

  • är en god lyssnare
  • respekterar människor som de är, utan att döma deras livsstil och val.
  • har en positiv och konstruktiv livssyn
  • är empatisk och intresserad av människor
  • har insikt om att allas personliga erfarenhet av att leva med en ryggmärgsskada är unik.
  • respekterar gränser och information som är konfidentiell.

Du måste också ha tid att gå utbildningen och att coacha minst en person.

Vem ligger bakom förebildscoachprojektet?

Förebildscoachprojektet är ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP, Personskadeförbundet RTP Göteborgs lokalförening, RG Aktiv Rehabilitering och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Hur blir man förebildscoach?

Processen för att bli förebildscoach är uppdelad i flera steg:

1. Anmäl ditt intresse
Om du är intresserad av att bli förebildscoachen kan du göra en intresseanmälan här på sidan. Just nu har vi inga platser kvar, men vi kommer att kontakta dig och genomföra steg 2 här nedan nästa gång det är dags för en utbildning.

2. Vi tar kontakt och gör intervju
Efter att du gjort intresseanmälan tar projektsamordnaren kontakt med dig och berättar mer om förebildscoachprojektet. Tycker du att det fortfarande verkar intressant gör vi en intervju.

3. Få erbjudande om plats på utbildning
Antalet platser på utbildningen är begränsade, så det är inte säkert att du kommer att erbjudas en plats.  Om du får en plats får du några dagar på dig att bestämma om du vill gå utbildningen.

4. Gå utbildningen och bli förebildscoach
Utbildningen är två helger lång. Efter utbildningen bedömer utbildningsledarna om du har de kunskaper och egenskaper som krävs för att du ska kunna arbeta som förebildscoach i vår verksamhet, och du bestämmer om du vill vara med eller inte.

5. Börja coacha
När vi hittar en person som passar din profil sätts du i kontakt med hen, och uppdraget som förebildscoach kan börja!

Ryggmärgsskadecentrum Göteborgs logotyp

Jag är intresserad av att bli förebildscoach!

  • Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.