Bli förebildscoach!

Hösten 2020 startar en utbildning för personer som vill bli förebildscoacher.

En förebildscoach innebär i detta projekt en person med egen erfarenhet av att leva med ryggmärgsskada som vill dela med sig av sin tid, kunskap och erfarenhet.

Coachuppdraget

Till hösten 2020 letar vi efter personer som vill bli förebildscoacher och ge råd och stöd till en person som nyligen har skrivits ut från den första rehabiliteringsperioden efter en ryggmärgsskada.

Förebildscoachen kommer att i möjligaste mån matchas med en person som har liknande intressen, skade- och funktionsnivå samt ålder och kön.

Förebildscoachen träffar personen ett bestämt antal gånger under en begränsad period för att stötta personen att nå sina mål, och hitta nya sätt att leva ett aktivt och meningsfullt liv.

Vill du träffa en förebildscoach?

Just nu söker vi bara efter personer som vill bli förebildscoacher. Vill du träffa en förebildscoach så kan du mejla oss, så kontaktar vi dig när våra förebildscoacher börjar bli redo att träffa dig!

Två personer i rullstol som samtalar utomhus

Fotograf: Yvonne Svensson, RG Aktiv Rehabilitering

 

Vem kan bli förebildscoach?

För att kunna bli förebildscoach hösten 2020 ska du ha haft en ryggmärgsskada i minst två år, bo i Västra Götaland och känna att du lever ett aktivt och meningsfullt liv.

Vi letar efter förebildscoacher med olika bakgrund och personligheter, men det är viktigt att du

  • är en god lyssnare
  • respekterar människor som de är, utan att döma deras livsstil och val.
  • har en positiv och konstruktiv livssyn
  • är empatisk och intresserad av människor
  • har insikt om att allas personliga erfarenhet av att leva med en ryggmärgsskada är unik.
  • respekterar gränser och information som är konfidentiell.

Du måste också ha tid att gå utbildningen och att coacha minst en person.

Vem ligger bakom förebildscoachprojektet?

Förebildscoachprojektet är ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP, Personskadeförbundet RTP Göteborgs lokalförening, RG Aktiv Rehabilitering och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Hur blir man förebildscoach?

Eftersom antalet platser på höstens utbildningen är begränsade så det är inte säkert att du kommer att erbjudas en plats. Processen för att bli förebildscoach är uppdelad i flera steg:

1. Anmäl ditt intresse
Om du är intresserad av att bli förebildscoachen kan du göra en intresseanmälan här på sidan. Den är inte bindande.

2. Vi tar kontakt och gör intervju
Efter att du gjort intresseanmälan tar projektsamordnaren kontakt med dig och berättar mer om förebildscoachprojektet. Tycker du att det fortfarande verkar intressant gör vi en intervju.

3. Få erbjudande om plats på utbildning
Antalet platser på höstens utbildningen är begränsade, så det är inte säkert att du kommer att erbjudas en plats denna gång.  Om du får en plats får du några dagar på dig att bestämma om du vill gå utbildningen.

4. Gå utbildningen och bli förebildscoach
Utbildningen kommer troligtvis att vara två helger lång. Efter utbildningen bedömer utbildningsledarna om du har de kunskaper och egenskaper som krävs för att du ska kunna arbeta som förebildscoach i vår verksamhet, och du bestämmer om du vill vara med eller inte.

5. Börja coacha
När vi hittar en person som passar din profil sätts du i kontakt med hen, och uppdraget som förebildscoach kan börja!

Ryggmärgsskadecentrum Göteborgs logotyp

Jag är intresserad av att bli förebildscoach!

  • Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.