Evidensbaserade riktlinjer

Här finns kortfattade riktlinjer som är baserade på forskningsresultat.

Samlingen är under uppbyggnad, så tipsa oss gärna om riktlinjer.

Vetenskapliga riktlinjer för träning för vuxna med ryggmärgsskada

Riktlinjerna utvecklades av en internationell grupp ledd av professor Kathleen Martin Ginis (University of British Columbia, Kanada) och professor Victoria Goosey-Tolfrey (Loughborough University, England).

De har översatts till svenska av professor Jan Lexell, Uppsala universitet, och med. dr Sophie Jörgensen, Lunds universitet.

Riktlinjerna finns på flera språk.