Evidensbaserade riktlinjer

Här finns kortfattade riktlinjer som är baserade på forskningsresultat.

Samlingen är under uppbyggnad, så tipsa oss gärna om riktlinjer.

Skuldersmärta, prevention och behandling hos aktiva rullstolsbrukare – en vägledning

Smärta i skuldrorna är ett stort problem för många med ryggmärgsskada. Smärtan påverkar ofta vardagen och kan begränsa aktivitetsnivån samt påverka livskvaliteten. Vid användande av rullstol så behöver skulderbesvär angripas från flera olika håll med ett helhetsperspektiv.

Vägledningen är framtaget i samarbete mellan kollegor med lång klinisk erfarenhet av rehabilitering av personer med ryggmärgsskada. Vägledningen kan användas vid rehabilitering av personer som använder rullstol vid förflyttning oavsett diagnos.

Upphovspersonerna är

  • Emelie Butler Forslund, med. dr, leg. sjukgymnast, specialist inom neurologi, Spinalismottagningen, Aleris Rehab station, Stockholm
  • Anna Granström, MSc, leg. sjukgymnast, specialist inom neurologi, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg
  • Fia Lamberg, MSc, leg. fysioterapeut, specialist inom neurologi, Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE), Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg
  • Inka Löfvenmark, med. dr, leg. fysioterapeut, specialist inom neurologi, Spinalismottagningen, Aleris Rehab station, Stockholm
  • Erik Tullin, leg. sjukgymnast, Arbetsterapi och fysioterapin Högsbo, rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Vetenskapliga riktlinjer för träning för vuxna med ryggmärgsskada

Riktlinjerna utvecklades av en internationell grupp ledd av professor Kathleen Martin Ginis (University of British Columbia, Kanada) och professor Victoria Goosey-Tolfrey (Loughborough University, England).

De har översatts till svenska av professor Jan Lexell, Uppsala universitet, och med. dr Sophie Jörgensen, Lunds universitet.

Riktlinjerna finns på flera språk.