Behandling av den tetraplegiska handen och andra neurologiska tillstånd

Det här är en teoretisk halvdagskurs för arbetsterapeuter som arbetar med neurologiskt skadade händer och vill fördjupa sig inom området.

Kursen innefattar handens anatomi, bedömning av övre extremitet och diskussion kring möjliga behandlingsalternativ efter neurologisk skada och framför allt tetraplegi.

De som håller kursen är Johanna Wangdell, arbetsterapeut och med. dr, och Therese Ramström, arbetsterapeut och doktorand. Båda arbetar på Centrum för avancerad rekonstruktion av extremiteter C.A.R.E. på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndals sjukhus.

Program

12.10 Zoom-rummet öppnar
12.30 Introduktion
12.45 Handens anatomi
– Den förlamade/denerverade handen
– Den svullna handen
– Den spastiska handen
– Frågor och diskussion
13.30 Paus
13.40 Bedömning av övre extremitet
– Frågor och diskussion
14.15  Paus
14.20 Behandling (inkl. paus)
– Funktion
– Grepp
– Aktivitet
– Kompensatoriska strategier
– Frågor och diskussion
15.45 Frågor
16.00 Sammanfattning och reflektion individuellt och i grupp

 

När?

Tisdag den 4 maj
Klockan 12.30–16.15

Var?

Digitalt via Zoom. Instruktioner och länk skickas ut till deltagarna ungefär en vecka innan kursen.

Pris

1 000 kronor per person, exklusive moms. Kursintyg ingår.

Anmälan

Anmälan är stängd. Bekräftelse till de som anmält sig skickas ut i slutet av vecka 16.

Sista anmälningsdag var den 20 april, som också var sista dagen då du kunde avboka. Därefter kan du överlåta din plats åt någon annan.

Frågor?

Mejla hej@ryggmargsskadecentrum.se