Bli förebildscoach!

När man har fått en ryggmärgsskada och ligger på sjukhus får man mycket stöd, men när man kommer hem är det ofta många frågor som dyker upp. Som förebildscoach kan du som själv lever med en ryggmärgsskada ge andra stöd i deras nya livssituation.

Coachningsuppdraget

Genom att använda din egen erfarenhet stöttar du personen att sätta mål, som personen sedan arbetar med tillsammans med dig under ett begränsat antal träffar. Uppdraget är ideellt.

I möjligaste mån matchas du med en person som befinner sig i liknande livssituation eller har gemensamma intressen, liknande skade- och funktionsnivå samt ålder och kön. Matchningen sker utifrån de kriterier och frågor som är viktiga för den coachade personen.

Håll dig uppdaterad om kommande utbildningstillfällen på Personskadeförbundet RTP:s webbplats.

Två sprudlande glada förebildscoacher

 

Vem kan bli förebildscoach?

Vi letar efter förebildscoacher med olika bakgrund och personligheter, men det är viktigt att du

  • är en god lyssnare
  • respekterar människor som de är, utan att döma deras livsstil och val
  • har en positiv och konstruktiv livssyn
  • är empatisk och intresserad av människor
  • har haft din ryggmärgsskada i minst två år
  • har insikt om att allas personliga erfarenhet av att leva med en ryggmärgsskada är unik
  • respekterar gränser och information som är konfidentiell.

Du måste också ha tid att gå utbildningen och att coacha minst en person.

Vem ligger bakom förebildscoachprojektet?

Förebildscoachprojektet är ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP, Personskadeförbundet RTP Göteborgs lokalförening, RG Aktiv Rehabilitering och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Projektet är ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP, Personskadeförbundet RTP Göteborgs lokalförening, RG Aktiv Rehabilitering och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg

Hur blir man förebildscoach?

Processen för att bli förebildscoach är uppdelad i flera steg:

1. Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att bli förebildscoachen kan du kontakta Personskadeförbundet RTP. I skrivande stund vet vi inte om eller när det blir en ny utbildning i Göteborgstrakten.

2. Vi hör av oss när det är dags för en ny utbildning

Om vi får chansen att utbilda fler förebildscoacher i Göteborg kommer vi att ta kontakt med dig och berätta mer om förebildscoachprojektet. Tycker du att det fortfarande verkar intressant gör vi en intervju.

3. Få erbjudande om plats på utbildning

Antalet platser på utbildningen är begränsade, så det är inte säkert att du kommer att erbjudas en plats.  Om du får en plats får du några dagar på dig att bestämma om du vill gå utbildningen.

4. Gå utbildningen och bli förebildscoach

Utbildningen är fyra dagar lång. Efter utbildningen bedömer utbildningsledarna om du har de kunskaper och egenskaper som krävs för att du ska kunna arbeta som förebildscoach i vår verksamhet, och du bestämmer om du vill vara med eller inte.

5. Börja coacha

När vi hittar en person som passar din profil sätts du i kontakt med hen, och uppdraget som förebildscoach kan börja!