Assisterad andning och omvårdnad för assistenter

Har du assistenter eller närstående som behöver utbildning för att kunna hjälpa dig på ett tryggt och säkert sätt? Till exempel med andnings- eller hostmaskiner, eller med omvårdnad av hud, blåsa och tarm?

Då kan du beställa en omgång av den här kursen, som vi på Ryggmärgsskadecentrum Göteborg anpassar efter dina behov, tillsammans med dig.

Kursens delar väljer du själv

Det är bara du som vet vad dina assistenter ska kunna. Därför väljer du själv om kursen ska innehålla alla delar från listan här nedanför, eller om den bara ska handla om assisterad andning. Tillsammans med kursledaren kan du också välja vad delarna ska innehålla.

Kursledaren går igenom varje del både teoretiskt och praktiskt. Kursdeltagarna utför de praktiska delarna på en övningsdocka och får allt kursmaterial med sig hem.

Halvdag eller heldag?

De fem sista delarna kan bli en halvdagskurs om assisterad andning, medan vi under en heldag hinner med alla:

  • din ryggmärgsskada och dess påverkan på kroppen
  • basala hygienrutiner
  • omvårdnad hud
  • omvårdnad blåsa
  • omvårdnad tarm
  • omvårdnad track
  • sugning i track
  • problemlösning vid luftvägsstopp
  • byte och beställning av förbrukningsartiklar
  • teoretisk och praktisk hantering av hemventilator, hostmaskin, nebulisator, sug, rubensblåsa etc.

Om du vill beställa en kurs

Kontakta Håkan Benjaminsson, instruktör och sjuksköterska:

E-post: hakan.benjaminsson@vgregion.se
Telefon: 072-202 45 09 eller 031-342 88 83

Kurslokal, antal deltagare och pris

Kursen kan antingen hållas hemma hos dig, eller på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. För att alla ska hinna öva på de praktiska delarna kan det vara högst sex deltagare per tillfälle.

En halvdagskurs kostar 3 000 kronor.

En heldagskurs kostar 5 400 kronor.