Åldras hälsosamt med ryggmärgsskada

Det här är en onlinekurs för dig som arbetar med rehabilitering och uppföljning av personer som har en ryggmärgsskada ryggmärgsskada.

Kursen kommer att ge dig kunskap om hur åldrande med en ryggmärgsskada påverkar personens funktion, aktivitet och delaktighet på lång sikt.

Kursen är webbaserad och innehåller fem inspelade föreläsningar, en inspelad paneldiskussion och fyra interaktiva workshoppar via videomötestjänsten Zoom:

  • 22 september
  • 6 och 20 oktober
  • 24 november.

Kursen hålls av Sophie Jörgensen, med. dr och läkare, och Ulrica Lundström, fil. dr och arbetsterapeut. Den är gjord i samarbete mellan Region Skåne och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Kostnad
1 900 kronor per person.
 
Två glada män i rullstol samarbetar
Ryggmärgsskadecentrum Göteborgs logotyp
skåne

Anmälan

  • Ange exempelvis sjukhus och avdelning
  • Om du vill ha fakturan via e-post kan du ange det i fältet "Övrig information".
  • Här kan du fylla i en referens eller ett beställar-ID som ska stå på fakturan, om du vill.
  • Här kan du berätta om annat som du vill att vi ska veta, om du vill.