Livsstilsapp för personer som använder rullstol

Fysioterapeuten Tobias Holmlund har forskat på hur träning och vardagsaktiviteter påverkar personer med kompletta ryggmärgsskadors energiomsättning, syreupptag och hjärtfrekvens.

Med hjälp av sin kunskap från att objektivt mäta aktivitet för rullstolsbrukare kommer Tobias att utveckla en livsstilsapp som mäter aktivitet och andra hälsoparametrar, tillsammans med Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Porträtt av Tobias
Fotograf: Tobias Holmlund

Varför behövs appen?

De vanligaste livsstilsapparna fungerar inte så bra för personer med nedsatt rörelseförmåga, då de ofta är skapade utifrån hur kroppar med full rörelseförmåga fungerar.

Därför kan det vara svårt att få information om vad aktivitet och stillasittande har för effekter för andra, till exempel rullstolsanvändare som har en ryggmärgsskada.

Apparna är inte baserade på hur en person som använder rullstol omsätter energi, utan på fullt fungerande muskler. De kan också lägga för stort fokus på pulsreglering – en funktion som kan vara nedsatt.

Har du tankar och idéer om hur appen borde fungera?

Mejla oss i så fall!

När vi kommit lite längre i app-utvecklingen kommer vi bland annat att behöva personer som kan testa den och tycka till om form och funktion.