Aktivitetsapp för personer som använder rullstol

Fysioterapeuten Tobias Holmlund har forskat på hur träning och vardagsaktiviteter påverkar personer med kompletta ryggmärgsskadors energiomsättning, syreupptag och hjärtfrekvens.

Med hjälp av data från sin forskning kommer Tobias att utveckla en aktivitetsapp för rullstolsanvändare som har en ryggmärgsskada, tillsammans med Ryggmärgsskadecentrum.

Vill du vara med och diskutera hur appen bör fungera och se ut?

Anmäl dig till workshoppen den 26 maj här nedanför!

Porträtt av Tobias
Fotograf: Tobias Holmlund

Workshop den 26 maj

När?

Klockan 15–16.30.

Var?

Digitalt via Zoom. Du behöver inte ladda ner något program eller skaffa ett konto för att vara med.

Vem kan vara med?

Den första workshoppen är bara för personer som har en ryggmärgsskada och använder rullstol.

Det finns ett begränsat antal platser. Du får reda på om du fått en plats senast den 19 maj.

Vi hoppas kunna ha workshoppar för andra målgrupper senare, till exempel fysio- och arbetsterapeuter.

Varför behövs appen?

De vanligaste tränings- eller aktivitetsapparna fungerar inte så bra för personer med nedsatt rörelseförmåga, då de ofta är skapade utifrån hur kroppar med full rörelseförmåga fungerar.

Därför kan det vara svårt att få intressant information om vad träningen har för effekter för andra, till exempel rullstolsanvändare som har en ryggmärgsskada.

Apparna kan mäta fel sorts rörelser, räkna energiförbränning baserat på fullt fungerande muskler eller lägga för stort fokus på pulsreglering – funktioner som kan vara nedsatta.

Intresseanmälan

  • För- och efternamn
  • Frågan är inte obligatorisk.