Aktivitetsapp för personer som använder rullstol

Fysioterapeuten Tobias Holmlund har forskat på hur träning och vardagsaktiviteter påverkar personer med kompletta ryggmärgsskadors energiomsättning, syreupptag och hjärtfrekvens.

Med hjälp av sin kunskap från att objektivt mäta aktivitet för rullstolsbrukare kommer Tobias att utveckla en aktivitetsapp tillsammans med Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Workshoppar i oktober

Vill du vara med och diskutera hur aktivitetsappen bör fungera och se ut?

Anmäl dig till en workshop här nedanför!

Workshoppen inleds med att Tobias berättar om stillasittande, vardagsaktivitet och träning ur ett hjärt- och kärlperspektiv, samt om aktuell forskning om vardagsaktivitet och träning efter en ryggmärgsskada.

Porträtt av Tobias
Fotograf: Tobias Holmlund

När?

Onsdag den 13 oktober klockan 18.00–19.30 (för personer som använder rullstol).

Tisdag den 19 oktober klockan 15.30–17.00 (för fysio- och arbetsterapeuter)

Var?

Digitalt via Zoom. Du behöver inte ladda ner något program eller skaffa ett konto för att vara med.

Anmälan

Anmäl dig så snart som möjligt. Det finns ett begränsat antal platser. Du får reda på om du fått senast en vecka efter att du har anmält dig.

Anmälningsformulär

Varför behövs appen?

De vanligaste aktivitetsapparna fungerar inte så bra för personer med nedsatt rörelseförmåga, då de ofta är skapade utifrån hur kroppar med full rörelseförmåga fungerar.

Därför kan det vara svårt att få intressant information om vad aktivitet och stillasittande har för effekter för andra, till exempel rullstolsanvändare som har en ryggmärgsskada.

Apparna kan mäta fel sorts rörelser, räkna energiförbränning baserat på fullt fungerande muskler eller lägga för stort fokus på pulsreglering – en funktion som kan vara nedsatt.